Проект “Подкрепа за Дени”

19 Проектът се роди след когато учителката по литература на Дени Костов, г-жа Тодорова, представи успехите му в областа на литературата на д-р Илиев и помоли за подкрепа ЛК “ Видин”. Дени беше ученик в 12-ти клас на ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” и член на кръжока по литература “Аз творя”. Д-р Илиев представи молбата за подкрепа на редовна среща на клуба и му бе възложено да се запознае със случая и след това да го представи.

Д-р Илиев се запозна с Дени Костов. Той беше спечелил международна награда – посещение на Европейския парламент в Страсбург, с есе на тема “Бъдещето на Европа е в моя глас”. Дени желаеше да кандидатства, готвеше се за бал, а нямаше пари за ежедневни нужди и работеше понякога като хигиенист в своето училище.

След срещата д-р Илиев представи на приятелите от ЛК “Видин” конкретните потребности на младежа. Единодушно бе взето решение да се подкрепи Дени, като му закупим тоалет за бала и обезпечим финансово неговото кандидатстване.

Гласувана бе сума от 200 лв. за бален тоалет и 300 лв. за разходи по кандидатстуденска кампания.

Лайнс члена, г-н Емил Тошев осигури транспорта на Дени по време на балната вечер, а друг лайнс член – д-р Илиев се погрижи за това да се почувства финансово свободен във вечерта.

С радост научихме, че Дени е приет в СУ “Св. Климент Охридски”, град София – специалност “Социални дейности” и с това е реализирал своето желание и мечта. Окуражени от този резултат ние, приятелите от ЛК Видин, продължихме проекта за подкрепа като поехме семестриалните такси на Дени за следващите два семестъра.

По този начин за пореден път Лайнс клуб “Видин” доказа че прави добри дела , а с този си проект доказа, че дарява и бъдеще на талантливи деца.

Успех Дени!

Ние ти вярваме!