Управителен съвет

Управителен съвет за периода 2021-2022
•Асен Асенов – Президент
•Герго Гергов – Вицепрезидент
•Никола Нинов – Вицепрезидент
•Илиян Иванов – Пастпрезидент и координатор проекти с LCIF
•Кристиян Павлов – Секретар
•Николай Николов – Ковчежник
•Тихомир Станчев – Председател на комисията по членство
•Димитър Димитров – Председател на комисията по проектите
•Владимир Велков – Председател на комисията по маркетинговата комуникация
•Иван Кръстев – Координатор на програмите
•Ивайло Въков – Директор

Управителен съвет за периода 2020-2021
•Илиян Иванов – Президент
•Владимир Гергов – Вицепрезидент
•Асен Асенов – Вицепрезидент
•д-р Иво Илиев – Пастпрезидент
•Никола Нинов – Секретар
•Владимир Велков – Ковчежник
•Димитър Димитров – Директор на комисията по членство

Управителен съвет за периода 2019-2020
•д-р Иво Илиев – Президент
•Илиян Иванов – Вицепрезидент
•Асен Асенов – Вицепрезидент
•Мартин Петров – Пастпрезидент
•Герго Гергов – Секретар
•Никола Нинов – Ковчежник
•Владимир Велков – Директор на комисията по членство
•Евтим Стефанов – Координатор проекти LCIF
•Иван Кръстев – Директор на комисията по маркетинг
•Красимир Николов – Координатор текущи проекти
•Николай Цветков – Директор

Управителен съвет за периода 2018-2019
•Мартин Петров – Президент
•Коста Гривов – Вицепрезидент
•Илиян Иванов – Вицепрезидент
•Георги Войчев – Пастпрезидент
•Герго Гергов – Секретар
•Николай Цветков – Ковчежник
•Никола Нинов – Директор на комисията по членство

Управителен съвет за периода 2017-2018
•Георги Войчев – Президент
•Мартин Петров – Вицепрезидент
•Асен Асенов – Вицепрезидент
•Борислав Милчев – Пастпрезидент
•Владимир Гергов – Секретар
•Илиян Иванов – Ковчежник
•Николай Цветков – Директор на комисията по членство

Управителен съвет за периода 2016-2017
•Борислав Милчев – Президент
•Мартин Петров – Вицепрезидент
•Георги Войчев – Вицепрезидент
•Николай Кирилов – Пастпрезидент
•Иво Илиев – Секретар
•Асен Асенов – Ковчежник
•Любомир Витков – Директор на комисията по членство

Управителен съвет за периода 2015-2016
•Президент – Николай Кирилов
•Вицепрезидент – Георги Войчев
•Вицепрезидент – Борислав Милчев
•Секретар – Иво Илиев
•Ковчежник – Мартин Петров
•Директор комисия по членство – Асен Асенов
•Паст-президент – Пламен Петров

Управителен съвет за периода 2014-2015
•Президент – Пламен Петров
•Вицепрезидент – Николай Кирилов
•Вицепрезидент – Георги Войчев
•Секретар – Мартин Петров
•Ковчежник – Борислав Милчев
•Директор комисия по членство – Иво Илиев
•Паст-президент – Ивайло Въков
•Домакин – Любомир Витков

Управителен съвет за периода 2013-2014
•Президент – Ивайло Въков
•Вицепрезидент – Николай Кирилов
•Вицепрезидент – Пламен Петров
•Секретар – Георги Войчев
•Ковчежник – Владимир Гергов
•Директор комисия по членство – Борислав Милчев
•Паст-президент – Емил Тошев
•Домакин – Любомир Витков

Управителен съвет за периода 2012-2013
•Президент – Емил Тошев
•Вицепрезидент – Ивайло Въков
•Вицепрезидент – Пламен Петров
•Секретар – Владимир Гергов
•Ковчежник – Георги Войчев
•Директор комисия по членство – Николай Кирилов
•Паст-президент – Калин Танчев

Управителен съвет за периода 2011-2012
•Президент – Калин Танчев
•Вицепрезидент – Емил Тошев
•Вицепрезидент – Ивайло Въков
•Секретар – Владимир Гергов
•Ковчежник – Георги Войчев
•Директор комисия по членство – Пламен Петров
•Паст-президент – Цветан Асенов

Управителен съвет за периода 2010-2011
•Президент – Цветан Асенов
•Вицепрезидент – Калин Танчев
•Вицепрезидент – Емил Тошев
•Секретар – Пламен Петров
•Ковчежник – Ивайло Въков
•Директор комисия по членство – Георги Войчев