Учредяване на Лео дистрикт

На 10.04.2021г. се състоя първата среща за сформиране на Лео дистрикт и бяха избрани следните позиции в ръководството:

  • президент – Мария Клявкова (Лео клуб “Легенда”)
  • вице-президент – Тазя Узунова( Лео клуб “Панагюрище”)

До 20.04.2021г. те ще изберат секретар и ковчежник за оставащите месеци от текущата Лайънс година и предстояща 2021/2022г.

Кабинетът на дистрикта ще бъде в разширен вариант – всеки Лео клуб ще излъчи Лео член, който да представлява интересите на клуба в дистрикта, като той може и да не е част от ръководството на клуба. Излъчването на такъв клубен делегат трябва да се случи до 18.04.2021г., като на 20.04.2021г. от 19:30 часа ще се състои среща само между традиционният кабинет на Лео дистрикта и клубните делегати. Целта на срещата е да се разпределят роли за работа в дистрикта на всеки делегат.

Лео клуб” Видин” вече има свой представител в лицето на Моника Кръстева, в качеството ѝ на Лео представител към New Voices.

Април месец е познат в Лайънс движението като месеца на Лео. Затова и по време на срещата беше отправен призив към всички клубове за активност през този месец и национално отбелязване на 22 април – Денят на Земята. Поставена задача имат лъвчетата от Видин и Пловдив да организират ZOOM събитие на тема, касаеща околната среда и проекти, които могат да се приемат.