П Р О Е К Т „Подръжка на обект създаден от ЛК Видин“

През лятото на 2013 година Лайънс клуб Видин реновира парка в с. Цар Шишманово  Видинско  и в партньорство  изгради паметник на загиналите във Войните за нацонално обединение  жители на селото.

От тогава клубът, чрез своят член д-р Иво Илиев полага усилия за подържането на парка и паметника.

За пореден път клубът подкрепи местната общност /храмово настоятелство, община Макреш, кметство/, като  взе дейно участие в почистването на парка, оформянето на дървесните корони  и отстраняването на  избуяли храсти.

Ние служим!