За движението

Кратка история на Лайънс движението

През 1917 един чикагски застрахователен агент на име Мелвин Джоунс убедил своя обеден клуб – “Бизнес кръга” от Чикаго, че клубът трябва да се съюзи заедно с други независими клубове, за да формират една национална организация, която да бъде посветена не само в изграждането на бизнес и социална мрежа, но и на утвърждаването на общността като цяло. Сред групите, които били поканени била и Асоциацията на Лайънс Клубовете с председател д-р В. Р. Уудс и главна квартира в Евънсвил, Индиана. По време на срещата – 7 юни вече съществували няколко Лайънс клубове, като някои от тях били учредени през 1916 г.
“Бизнес кръга” и другите клубове се споразумели да се обединят под името Lions и през октомври в Далас, Тексас бил свикан конгрес. 36 делегати представляващи 22 клуба от девет страни определили името “Lions Clubs” и избрали Уудс за първия президент. Водещата сила и основател Джоунс бил избран за действащ секретар. Джоунс започнал дейността си, която приключила чак със смъртта му през 1961 г.

Конгресът също така започнал да дефинира каква трябва да стане Асоциацията. Били приети Конституция и Устав, цветовете пурпурно лилаво и златно, и бил даден старт на Целите на Лайънс Клубовете, а така също и Код на Етиката.
Трябва да се отбележи, че въпреки материализма на века, Целите и Етиката насърчили членовете на Лайънс да служат без печалба и да поддържат най-високите стандарти на поведение в бизнеса и в професиите си.

Водачите на общността скоро започнали да организират клубове в целите Съединени Американски Щати. Асоциацията става “Международна” с формирането на клуб в Уиндзор, Онтарио, Канада през 1920 г. Клубове са организирани по-късно в Мексико, Китай и Куба. През 1927 членовете възлизат на 60000 в 1183 клуба.

През 1935 г. Панама става домакин на първия клуб в Централна Америка; първият клуб в Южна Америка е учреден в Колумбия през следващата година. Първо Швеция, а след това и Франция вкарват Европа в Асоциацията през 1948 г. Япония е имала клубове още през 1952 г., а така наречения “Източен блок” е “отблокиран” през 1989 г. с учредяването на клубове в Унгария, Полша и Естония. През 1990 е чартиран клуб в Москва, а днес повече от 100 клуба демонстрират много добро ниво на служба за обществото в страни, които преди това са били затворени за благотворителни акции.

Лайънс в България

Първите два Лайънс клуба в България – в градовете Карлово и София, се създават през 1992 г. Съгласно регистрацията в централата на Международната асоциация на Лайънс клубовете пръв е клубът в Карлово с президент-основател Иван Бакърджиев и спонсориращ клуб-кръстник от Франция.

В началото на 2002 г., в деня на официалното членство на Лайънс движението по линия на ООН, у нас тържествено бе отбелязана 10-годишнината от създаването на Лайънс движението в България.

В момента в нашата страна има 40 клуба – в София, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Карлово, Смолян, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Русе, Добрич, Шумен, Разград, Кърджали, Несебър, Велико Търново, Габрово, Панагюрище, Видин. Девет от тях са мъжки, осем – дамски, а останалите – смесени.